Proces

Op het moment dat u uw kind aanmeldt voor coaching, stuur ik u een vragenlijst toe of u kunt deze in word of pdf downloaden.

Hierin beschrijft u kort en zorgvuldig de ontwikkeling van uw kind.

Dan volgt een intake gesprek met ouders/verzorgers, waarbij we kennis maken en het probleem van uw kind bespreken. De gesprekken en de sessies zullen plaatsvinden in het gebouw van Scouting van Brederode te Papendrecht. De oudergesprekken worden zoveel mogelijk gepland aan het einde van de dag of in het begin van de avond.

Na de intake ga ik minimaal drie (KLUP via Fit-Kidz)) of minimaal vijf sessies van één uur met uw kind aan de slag. Door te kijken, kletsen, luisteren naar, creatief bezig zijn en/of spelen ontdekken we wat het kind nodig heeft om zich weer lekker in zijn vel te voelen. De insteek hierbij is dat het kind het zelf weet, kan en doet!

Ouders hebben ook een belangrijke rol, daarom is er een evaluatiegesprek na deze drie sessies. Hierin worden het proces van het kind, veranderingen die jullie als ouders opmerken en de voortgang besproken. Indien nodig kan ik u middels dit gesprek tips geven om thuis het proces met uw kind voort te zetten.

Als u via Fit-Kidz heeft ingeschreven en na de 3 sessies blijkt dat er meerdere sessies nodig zijn, dan is dit voor een hoger tarief mogelijk.

Alle gesprekken en sessies worden op video opgenomen voor trainingsdoeleinden. Zodra deze beelden niet meer nodig zijn, zullen zij worden gewist. Alle andere gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming zullen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden.

Project Name


%d bloggers liken dit: