Techniek

Het belangrijkst tijdens de (KLUP) sessies is dat het kind ontdekt, weet en voelt waar hij het gelukkigst door wordt. Dit kan het kind namelijk gebruiken om zich in minder leuke situaties toch goed, sterk, blij en gelukkig te voelen.

De Integratieve benadering stijgt boven alle therapeutische werkwijzen uit met een totaalbenadering. Gedrag, denken, familiesysteem, emoties en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden en met elkaar in verbinding staan. Omdat ieder kind uniek is, zet ik verschillende methodes en technieken in om aan te sluiten bij het kind.

Uw kind staat centraal in de therapie. Hij of zij weet vaak zelf het beste wat er aan de hand is. Ook weet uw kind bewust of onbewust wat voor hem of haar de oplossing is. Ik help kinderen zich bewust te worden van nieuwe mogelijkheden of oplossingen voor het probleem. Daarnaast help ik ze in te zien wie ze nu echt zijn en is de bedoeling dat ze voldoende veerkracht ontwikkelen om met zichzelf en de buitenwereld om te gaan.

Project Name


%d bloggers liken dit: